Τετάρτη 08/02/2023

Ο Δήμος Βόλβης ΑΠΩΝ για ανταποδοτικά από το camp στο Βαγιοχώρι

Ο Δήμος Βόλβης για μια ακόμα φορά ΑΠΩΝ για την απόφαση του Υπουργείο Μετανάστευσης καθώς το Βαγιοχώρι του Δήμου Βόλβης εδρεύει ένα από τα μεγαλύτερα camp μετανάστευσης στην Βόρεια Ελλάδα .

Έφυγαν τώρα και οι κονδυλοφόροι της εποχής και ξέχασαν το Βαγιοχώρι στην μοίρα του, καθώς άρχοντες τους εξασφάλισαν πόρους να ζουν μια ποιο αξιοπρεπείς ζωή στην Θεσσαλονίκη .  

Εαν κάνουμε λάθος να μας διορθώσετε …..

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκαν από το Ταμείο Αλληλεγγύης επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ σε 4 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Καβάλας, Λαγκαδά, Παιονίας και Χίου επιδοτούνται με 3 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.

Συνολικά έχουν εγκριθεί 108 έργα ύψους 46.978.474,43 € σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α` 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:
Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης

Δήμος Καβάλας
“Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας και της ευρύτερης περιοχής Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας” 405.000,00 €

Δήμος Λαγκαδά

“Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος και δύο (έξυπνων) στάσεων” 155.000,00 €

Δήμος Παιονίας
“Κατασκευή 4ου νηπιαγωγείου Πολυκάστρου” 1.350.000,00 €

Δήμος Χίου
“Βελτίωση προσβασιμότητας από το Κ.Υ.Τ. ΒΙΑΛ στην πόλη της Χίου 1.095.000,00 €

 

Σύνολο 3.005.000,00 €

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα