Σάββατο 18/05/2024

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών στη μερική απασχόληση

Ο e-ΕΦΚΑ με την εγκύκλιο 7/2023 που εξέδωσε στις 20/01/2023, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 5, του N. 4997/2022 με τις οποίες καθορίζονται με τρόπο ενιαίο, από 01.01.2023, τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων ή λογαριασμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Από την εγκύκλιο 7/2023 προκύπτει μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στους απασχολούμενους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.).

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω καθορίζεται, από 01.01.2023, ενιαίο ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών – χωρίς να οριστεί νέα μείωση αυτών – για όλους τους απασχολούμενους ιδιωτικού και δημοσίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) τομέα είτε πλήρους είτε μειωμένης απασχόλησης.

Πρακτικά προκύπτει εξομοίωση ασφαλιστικών εισφορών της μειωμένης με την πλήρη απασχόληση από 01/01/2023.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα