Πέμπτη 30/11/2023

Γιώργος Αρβανιτίδης ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών για τα ανταλλάξιμα ακίνητα

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αρμόδιος Τομεάρχης ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τοποθετήθηκε επί των άρθρων στην επιτροπή Οικονομικών για το Νομοσχέδιο για τα κατεχόμενα και ανταλλάξιμα ακίνητα του Υπουργείου Οικονομικών

Η ανάγκη αρκετών βελτιώσεων και αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στο Νομοσχέδιο, που επισήμανε ο βουλευτής στην τοποθέτησή του επί της αρχής, αποδείχθηκε και από την ακρόαση των φορέων. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

Να υπάρξει αναλυτικότερος και καλύτερος ορισμός της έννοιας της κατοχής ως φυσική εξουσίαση δημοσίου ακινήτου με διάνοια κυρίου
Να αφαιρεθεί η απαίτηση ύπαρξης κτίσματος ή έστω να μπει κοινό χρονικό σημείο ανοικοδόμησης των κτισμάτων έως την 31-12-1991
Να αναγνωρίζεται, ότι οι πολίτες και των δύο περιπτώσεων έχουν δικαίωμα ίδιας αναλογικής έκπτωσης επί του τιμήματος εξαγοράς
Να υπάρξει διάταξη η οποία θα προβλέπει που θα δίνεται η δυνατότητα να περαιώνεται οριστικά η εξαγορά ακινήτων που έχουν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυθαίρετα διαδικασία, γιατί τώρα απαγορεύεται.
Να ενταχθούν στις ρυθμίσεις απαλλαγής ΕΝΦΙΑ και οι περιοχές της πυρόπληκτης Αρκαδίας και ειδικότερα τα ακίνητα των πληγέντων στα χωριά του Δήμου Γορτυνίας
Να τεκμηριωθεί ο σκοπός της ρύθμισης και την οποία μετατίθεται χρονικά η επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά ημεδαπών ή αλλοδαπών τίτλων σε λήπτη, ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου του με αντάλλαγμα μετοχές/εταιρικά μερίδια/μερίδες του λήπτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος του λήπτη.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα