Τετάρτη 08/02/2023

ΦΟΣΔΑ νέοι καφέ κάδοι βιοαποβλήτων για τον Δήμο Βόλβης

ΦΟΣΔΑ ακόμα ένα σύγχρονο απορριμματοφόρο συλλογής στερεών αποβλήτων και νέοι καφέ κάδοι ειδικής ανακύκλωσης βιοαποβλήτων για τον Δήμο Βόλβης.

Τι είναι ο καφέ κάδος
Είναι ο κάδος, μέσα στον οποίο συλλέγουμε τα οργανικά μας βιοαπόβλητα.
Ο καφέ κάδος είναι ο τρόπος, με τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κομποστοποίησης, δηλαδή ο φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης των οργανικών υπολειμμάτων.
Στον καφέ κάδο συλλέγουμε οργανικά υλικά, υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων, λουλουδιών κλπ, με σκοπό την κομποστοποίηση, την φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών σε χρήσιμο λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς το λένε κομπόστ.
Αυτή η φυσική διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπει ένα υλικό, το οποίο κάποιοι αποκαλούν <<σκουπίδια>>, χωρίς καμία επιβάρυνση για τη φύση, σε λίπασμα εξαιρετικά χρήσιμο για όλους!
Η ανακύκλωση των υλικών περιορίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, μειώνει την ανάγκη για εύρεση νέων πηγών πρώτων υλών, διευκολύνει τη διαχείρισή τους, μειώνει τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων , της ατμόσφαιρας, προστατεύει τη δημόσια υγεία, προκαλεί αύξηση ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών, και μέσω της κυκλικής οικονομίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Ο ΦΟΣΔΑ με την παράδοση του νέου ειδικού απορριμματοφόρου καθώς και με το δίκτυο των καφέ κάδων, (το οποίο σταδιακά θα αναπτυχθεί σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες), δημιουργεί πλέον την υποδομή ΚΑΙ για την ορθή διαχείριση των οργανικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Βόλβης.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα