Κυριακή 03/03/2024

ΕΟΠΥΥ: Τρόπος αποζημίωσης ψυχοθεραπείας

Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται χωρίς συμμετοχή, ύστερα από ιατρική γνωμάτευση του ψυχίατρου, όταν ο δικαιούχος δεν παρακολουθεί ή δεν έχει ενταχθεί, παράλληλα, σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Με σημερινή εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ παρέχει διευκρινίσεις για τον τρόπο αποζημίωσης εκείνων, οι οποίοι υποβάλλονται σε ψυχοθεραπεία.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι, που δεν παρακολουθούν ή δεν έχουν ενταχθεί παράλληλα σε πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και χρήζουν ψυχοθεραπειών, μπορούν να αποζημιώνονται για ψυχοθεραπείες (ατομική, ομαδική ή οικογενειακή), των οποίων ο μηνιαίος αριθμός συνεδριών προσδιορίζεται κατά είδος ψυχοθεραπείας και κατά διάγνωση.

Η ιατρική γνωμάτευση για ψυχοθεραπείες, εκδίδεται μόνο από ψυχιάτρους. Οι ψυχοθεραπείες εκτελούνται, χωρίς συμμετοχή του δικαιούχου από πτυχιούχους ψυχολόγους, ειδικά εκπαιδευμένους και κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος ή από παιδοψυχίατρους και ψυχίατρους.

Ψυχοθεραπείες αποζημιώνονται σε συμβεβλημένους παρόχους και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν και όπου δεν υπάρχει συμβεβλημένος πάροχος, αποζημιώνονται απευθείας σε δικαιούχους.

Δεδομένου ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις, η αποζημίωση της εν λόγω παροχής πραγματοποιείται απευθείας στους ασφαλισμένους με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Χειρόγραφη ιατρική γνωμάτευση ιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου.

β) Εξοφλητική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του θεράποντα ιατρού.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο ασφαλισμένος δεν παρακολουθεί και δεν έχει ενταχθεί εκ παραλλήλου σε πρόγραμμα Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι του ανωτέρω άρθρου, δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα του άρθρου 45 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα

lightning-and-thunder-weathers-ektakto-vroxes-kairos

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Πολιτικής Προστασίας

Ανακοίνωση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής