Τετάρτη 12/06/2024

Διπλάσιοι πόροι και 12 Δήμοι στο νέο Πρόγραμμα ‘Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη’

Α. Τζιτζικώστας: “Διπλάσιοι πόροι και 12 Δήμοι στο νέο Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ‘Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη’ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”.

Με κεντρικό ομιλητή τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα πραγματοποιήθηκε σήμερα η 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (πρόγραμμα “Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη”).

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η έναρξη του σχεδιασμού για το πρόγραμμα “Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη” στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ενώ βραβεύτηκαν οι νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας “Μοντέλο μου η πόλη μου” και παρουσιάστηκε ο ετήσιος απολογισμός του τρέχοντος προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη για το έτος 2022.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε πρώτον ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 διπλασιάζεται σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και δεύτερον ότι εκτός των οχτώ Δήμων της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν στο προηγούμενο Πρόγραμμα, στο νέο θα συμμετέχουν άλλοι τέσσερις, με αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις να αφορούν στους 12 από τους 14 Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν αστικά χαρακτηριστικά, όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενος στο τρέχον πρόγραμμα, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: “Πριν από έξι χρόνια ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αρχίσαμε μία μεθοδική και φιλόδοξη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε με ολοκληρωμένο τρόπο τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας. Προκλήσεις κοινωνικές και οικονομικές. Προκλήσεις δημογραφικές και περιβαλλοντικές. Και ο λόγος είναι ότι, πέρα από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τη χρηματοδότηση που τις συνόδευε, έχουμε βαθιά επίγνωση του γεγονότος ότι όσο επιτυχημένη και αν είναι μία μακροχρόνια αναπτυξιακή προσπάθεια, πάντα υπάρχουν ατέλειες και δυσλειτουργίες, πάντα δημιουργούνται πρόσθετες ανάγκες, πάντα καταγράφονται αποκλεισμοί και ανισορροπίες.

Γι’ αυτό και σταθερή προτεραιότητά μας είναι μέσα από την αναπτυξιακή στρατηγική μας να αντιμετωπίζουμε τις ανισότητες μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρου, μεταξύ των ανεπτυγμένων και των λιγότερα ανεπτυγμένων περιοχών. Έτσι λάβαμε την απόφαση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε συγκεκριμένες, ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα, αποφασίσουμε να ενισχύσουμε αυτή τη στρατηγική με περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους από αυτούς που μας προέτρεπαν να αξιοποιήσουμε οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί ακριβώς σε αυτές τις πόλεις ζει, σπουδάζει, εργάζεται το 75% των συμπολιτών μας και συγκεντρώνονται τα τρία τέταρτα του ΑΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Και σε αυτές τις περιοχές ο κίνδυνος της ανεργίας, της φτώχειας και του αποκλεισμού συμπολιτών μας τείνει να είναι μεγαλύτερος. Και η πιο μεγάλη, με όρους προϋπολογισμού και αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στρατηγική μας είναι αυτή για την ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία εκτείνεται σε οχτώ Δήμους, που συμμετέχουν ενεργά και καθοριστικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της, υπό τον συντονισμό της αρμόδιας ‘αστικής αρχής’, δηλαδή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι μια από τις πιο σημαντικές κατακτήσεις στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι το σχήμα συνεργασίας μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των οχτώ Δήμων που συμμετείχαν, το οποίο αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό: “Ένα από τα πιο σημαντικά, θετικά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον έχουμε δημιουργήσει ένα συγκροτημένο ευέλικτο στρατηγικό σχέδιο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και ένα πρότυπο μοντέλο λειτουργίας, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δήμων, που όχι μόνο παρακολουθεί την εξέλιξη της στρατηγικής, αλλά μπορεί και να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά, να εξειδικεύει και να επικαιροποιεί τη στρατηγική, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνικών και ανάλογα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα εργαλεία που διαθέτουμε. Αυτό που όλοι μαζί έχουμε καταφέρει είναι μέσα από τα δεκάδες έργα αναπλάσεων και δημιουργίας χώρων πρασίνου, να αλλάζουμε όχι μόνο την εικόνα, αλλά την ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και των τοπικών επιχειρήσεων στις γειτονιές και τους Δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”.

Κλείνοντας ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε την είσοδο επιπλέον τεσσάρων Δήμων στο νέο πρόγραμμα “Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη”, οι οποίοι έχουν τα αστικά χαρακτηριστικά, που προβλέπονται από τον σχετικό κανονισμό της ΕΕ και έτσι μπορούν να συμμετέχουν και να είναι επιλέξιμοι: “Συνεχίζουμε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη στρατηγική μας. Στο πλαίσιο αυτό λάβαμε δύο αποφάσεις: Ήδη στο νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 διπλασιάζουμε τους πόρους, έχοντας πλέον εξασφαλίσει 165 εκ. ευρώ για τα έργα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, και εξίσου σημαντικό, αποφασίσαμε με βάση τα κατάλληλα κριτήρια, να προχωρήσουμε σε διεύρυνση της περιοχής εφαρμογής της στρατηγικής μας, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε το σύνολο της Λειτουργικής Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης.

Και με αυτό τον τρόπο, αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες που μας δίνουν οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης ως σύνολο των μητροπολιτικών αστικών περιοχών, αλλά ακόμα και για το Χωροταξικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διερεύνηση λοιπόν, για τα συγκεκριμένα όρια, συνεχίζεται με βάση όλα τα τεχνικά και επιστημονικά κριτήρια, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, η περιοχή και ο τύπος των δράσεων, των παρεμβάσεων και των έργων. Και σε αυτή τη νέα περίοδο που ξεκινάει έχουμε βέβαια ως παρακαταθήκη, την πολλή, μεθοδική και καλή δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια.

Για την οποία αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στην Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, που έχει δώσει έναν τεράστιο αγώνα δουλεύοντας ακατάπαυστα όλο αυτό το διάστημα, και η δουλειά αυτή φέρνει αποτελέσματα για τους συμπολίτες μας.

Θέλω επίσης να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους Δημάρχους των οχτώ Δήμων, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Καλαμαριάς, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη, Νεάπολης – Συκεών και Δέλτα, που μαζί ξεκινήσαμε αυτή τη φιλόδοξη προσπάθεια. Και φυσικά, θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, της Διαχειριστικής μας Αρχής και των Δήμων, για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά τους.

Με αυτή την παρακαταθήκη προχωράμε στην επόμενη ημέρα καλωσορίζοντας τους νέους συμμετέχοντες, τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Λαγκαδά και Ωραιοκάστρου, οι οποίοι και εντάσσονται στο Πρόγραμμα της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Και είμαι βέβαιος ότι δουλεύοντας μαζί, δίπλα – δίπλα με όλους τους Δήμους, χτίζοντας στρατηγικές και πολιτικές που ξεκινούν από τη βάση και πηγαίνουν προς τα επάνω, δεν θα αφήσουμε κανένα συγκριτικό μας πλεονέκτημα ανεκμετάλλευτο, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητες που διαθέτουμε, με μοναδικό στόχο την υλοποίηση των έργων και των παρεμβάσεων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα όλων των συμπολιτών μας. Έργα και παρεμβάσεις με τις οποίες χτίζουμε τη Μακεδονία του 2030, μια Περιφέρεια σύγχρονη, έξυπνη, πράσινη και πάνω απ’ όλα ανθρώπινη”.

Στην παρέμβασή της η Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου υπογράμμισε: “Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη γιατί από την πρώτη στιγμή είχε την πολιτική διορατικότητα να αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των δυο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και επένδυσε σε αυτή με την εμπιστοσύνη του. Επίσης γιατί την υπόσχεση που έδωσε για τη διεύρυνση της Λειτουργικής Περιοχής, στη συνέντευξη τύπου που είχαμε διοργανώσει τον προηγούμενο Απρίλιο, την έκανε πράξη.

Το πρόγραμμα ‘Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη’ είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο για την αειφορική ανάπτυξη της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται με αποτελεσματικότητα ένα καινοτόμο μοντέλο μητροπολιτικής διοίκησης.

`Αυτό το μοντέλο διοίκησης είναι που κάνει ξεχωριστό το πρόγραμμά μας, το οποίο πήρε τα συγχαρητήρια των μελών της DG Regio πριν από λίγες μέρες στην Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια σε έργα, που απαντούν στις πραγματικές οικονομικές, περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η ‘Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη’ εκπονήθηκε και υλοποιείται με όραμα και συμμετοχικό σχεδιασμό”.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Δήμαρχοι Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης, Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης, Κορδελιού – Ευόσμου Κλεάνθης Μανδαλιανός, Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης.

Επίσης, παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας, η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης Γερακίνα Μπισμπινά, ο Τομεάρχης Διαπεριφερειακών Συνεργασιών Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Καινοτομίας και Ανάπτυξης Νίκος Τζόλλας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Πάλλας.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα