Κυριακή 26/03/2023

Σχολικές μετακινήσεις αλλάζω συνήθειες μετακινούμαι αλλιώς

«Αλλάζω συνήθειες, μετακινούμαι αλλιώς»: Μία δράση ευαισθητοποίησης για βιώσιμες σχολικές μετακινήσεις του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Διαδικτυακή συνάντηση με