Δευτέρα 29/05/2023

ΚΕΔΕ αναγνωρίζει η Κυβέρνηση το ενεργειακό κόστος για τη λειτουργία των σχολείων

Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Είναι θετικό πως αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση ότι πρέπει να καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου το επιπλέον ενεργειακό